RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

הערכות לקראת סוף שנת המס 2014 ותחילת שנת המס 2015

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את ידיעון המס השנתי של משרדנו – הערכות לקראת סוף שנת 2014 ותחילת שנת 2015.
שנת 2014, התאפיינה בצמיחה מתונה בכלכלה העולמית וכן במגמות לא אחידות במונחי פעילות כלכלית ומדיניות מוניטרית. הצמיחה החזקה, באופן יחסי, בכלכלת ארה"ב הביאה לאחרונה להתחזקות הדולר מול מרבית מטבעות העולם, ומאידך בגוש האירו קצב האינפלציה נותר נמוך עד כדי חשש מדפלציה. גם בשווקים מתעוררים המגמות אינן זהות. באסיה בולטת לחיוב כלכלת הודו, באמריקה הדרומית כלכלת ברזיל נמצאת במיתון, ובמזרח אירופה אוקראינה הנמצאת במשבר המשפיע לשלילה על כלכלת מדינות האזור.

במדינת ישראל, ניכרת האטה בפעילות הכלכלית וזו הפעם הראשונה מזה זמן רב שנתוני הרבעון האחרון הצביעו על שיעור צמיחה שלילית, בין היתר, כתוצאה מהשפעות "מבצע צוק איתן". על מנת לשמור על מדיניות פיסקאלית אחראית ולהתמודד עם תופעת ההון השחור, נערכו שינויי חקיקה בתחום המס, הורחבה אוכלוסיית הנישומים החייבים בדיווח לרשות המיסים, ופורסם נוהל חדש להליך גילוי מרצון המקנה חסינות מהליכים פליליים, למי שיפעל על פיו. משרדנו מעניק ייעוץ מקצועי וליווי אישי בהליך של גילוי מרצון לרבות: ייעוץ בבחירת המסלול הנכון, סיוע במילוי המסמכים והכנת האישורים הנדרשים, הגשת הבקשה ודיונים עם רשויות המס לשם השגת הסדר בדבר סכום המס האופטימלי וכן מעקב ובקרה אחר הגשת הבקשה עד לאישורה הסופי על ידי רשות המיסים.

ידיעון זה, אשר נערך על ידי מחלקת המיסים במשרדנו, מיועד להוות כלי עזר לשימושכם וכולל, בין היתר, שינויי חקיקה צפויים בתחומי המס השונים המוצעים במסגרת תזכיר חוק ההסדרים שאמור לעבור בחקיקה לקראת שנת הכספים 2015 , הליך גילוי מרצון, תמריצים לתעשייה עתירת הידע (הייטק) ועוד.

שותפי ועובדי משרדנו עומדים לרשותכם בכל עת.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר