RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מדריך המיסים השנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2015 ותחילת שנת המס 2016

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את מדריך המיסים השנתי של משרדנו – הערכות לקראת סוף שנת המס 2015 ותחילת שנת המס 2016

התוצאות והביצועים בנוגע לקצב התאוששותה של הכלכלה העולמית משקפים הרעה מסוימת בהשוואה לשנים קודמות ותחזיות עולמיות רבות מביעות חשש ביחס למצבה הכלכלי של סין. כמו כן, אי הוודאות בשווקים העולמיים התחזקה ומתבטאת בתנודתיות רבה של מחירי מניות וסחורות וכן בירידת מחירים.

כיום, בשלהי שנת 2015 ההערכות הן כי הייצוא ירד בשיעור של כ- 2.5% , כתוצאה מירידת ביקושים והחלשות הסחר העולמי . בנוסף, ניכרת האטה בפעילות הכלכלית העסקית. זו נובעת ככל הנראה, מהרעה במצב הביטחוני, אשר החלה ברבעון השלישי של השנה.

בתחום חקיקת המס נמשכים המאמצים למגר את תופעת ההון השחור. מאמצים אלה מתבטאים, בין השאר בהצעות לשינויי חקיקה שונים וביניהן: הרחבת האפשרות לחילופי מידע פיננסי בין מדינת ישראל לשאר מדינות העולם, הכללת עבירות מס כעבירות מקור במסגרת חוק איסור הלבנת הון, הטלת חובת דיווח על גופים פיננסיים ועוד.
בנוסף, הוארכה תחולתה של הוראת השעה בגין בקשות לגילוי מרצון עד ליום 30 ביוני 2016. 

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי וביניהם: מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות, ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון, בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) בנושאים שונים, תכנוני מס וייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, ליווי עסקאות, ייעוץ בדיוני שומה, יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ החוק לעידוד השקעות הון ועוד.

כמו כן מעניק משרדנו שירותי ייעוץ כלכליים ועסקיים כגון: טיפול בסוגיות של ביטוח לאומי , מתן חוות דעת חשבונאיות לפי כללי התקינה הישראלית והבינלאומית, הערכות שווי לעסקים וחברות, עבודות כלכליות ועוד.

מדריך זה, אשר נערך על ידי מחלקת המיסים במשרדנו, מיועד להוות כלי עזר לשימושכם וכולל, בין היתר, עדכונים בתחומי המס השונים הנכללים במסגרת חוק ההסדרים, אשר עבר את הליכי החקיקה בכנסת במהלך חודש נובמבר 2015 , הליך גילוי מרצון, תמריצים לתעשייה עתירת ידע (הייטק) ועוד.

שותפי ועובדי משרדנו עומדים לרשותכם בכל עת וכרגיל נשמח להעניק לכם את השירות המיטבי.

בברכה חמה,
RSM שיף הזנפרץ ושות'
רואי חשבון

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר