RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מדריך המיסים השנתי - הערכות לקראת סוף שנת המס 2017 ותחילת שנת המס 2018

לקוחות וידידים יקרים,

הרינו מתכבדים להגיש לעיונכם את מדריך המיסים השנתי של משרדנו – הערכות לקראת שנת 2018 .

בשנת 2017 נמשכה המגמה המתרחשת בשנים האחרונות בתחום חקיקת המס בארץ ובעולם להגדלת שיתופי הפעולה בין המדינות השונות ולהחלפת מידע במטרה למגר את תופעת ההון השחור.

מאמצים אלה התבטאו בשינויי חקיקה המשפיעים דרמטית על עולם המס ועל התנהלותן של חברות עסקיות וביניהם: הרחבת האפשרות לחילופי מידע פיננסי בין מדינת ישראל לשאר מדינות העולם, הכללת עבירות מס כעבירות מקור במסגרת חוק איסור הלבנת הון, הטלת חובת דיווח על גופים פיננסיים, תקנות ה- BEPS החלות על כל המדינות החברות ב- OECD במטרה להתמודד עם תכנוני מס בינלאומיים ומחירי העברה, ה- FATCA ועוד.

לאחרונה פורסמה הוראת שעה חדשה בגין בקשות לגילוי מרצון שתוקפה עד ל 31- בדצמבר 2018 .

מדריך זה, אשר נערך על ידי מחלקת המיסים במשרדנו, מיועד להוות כלי עזר לשימושכם וכולל, בין היתר, עדכונים בתחומי המס השונים הנכללים במסגרת חוק ההתייעלות הכלכלית לשנים 2017-2018 , מיסוי חברות ארנק, חוק עידוד השקעות הון, חלוקת דיבידנד מוטב, מסלול ירוק להעברת כספים לחו"ל ועוד.

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי וביניהם: תכנוני מס בינלאומיים ומתן חוות דעת בסוגיות מס שונות, ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון, בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) בנושאים שונים, ייעוץ בסוגיות של מחירי העברה, ליווי עסקאות, ייעוץ בדיוני שומה, יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ החוק לעידוד השקעות הון ועוד.

כמו כן משרדנו מעניק שירותי ייעוץ כלכליים ועסקיים כגון: מתן חוות דעת חשבונאיות לפי כללי התקינה הישראלית והבינלאומית, הערכות שווי לתאגידים עסקיים, עבודות כלכליות ועוד.

שותפי ועובדי משרדנו עומדים לרשותכם בכל עת וכרגיל נשמח להעניק לכם את השירות המיטבי.

 

להורדת המדריך - לחץ/י כאן

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר