RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

האפשרות למשיכת פיצויים - הישג גדול

רואה החשבון שוקי מניביצקי ממשרד שיף הזנפרץ, שמשמש יועץ הפנסיה החיצוני של ארגון העצמאים (לה"ב), סבור שהנהגת פנסיה חובה והאפשרות למשיכת פיצויים הן הישג גדול לעצמאים.

לפי החוק שאושר בשבוע שעבר, עצמאים יחויבו בתשלומי חובה לפנסיה. בנוסף הופחתו דמי הביטוח הלאומי עד לתקרת שכר של 5,678 שקל מ- 6.72% ל- 2.87% והועלו שיעורי דמי הביטוח לבעלי שכר שמעל לתקרה זו מ- 11.23% ל- 12.83%.

עצמאים מובטלים יהיו רשאים למשוך עד שליש מההפקדות לקרן הפנסיה ללא חיוב במס. עם סגירת העסק או בהגיעם לגיל פרישה יוכלו למשוך שליש מהסכום בקופת הגמל כפיצוי פיטורים פטורים ממס, עד גובה התקרה המותרת לשכיר.

עצמאי יוכל להפקיד לקרן השתלמות 4.5% מהשכר שיוכרו כהוצאה למס, ללא מחויבות להפקיד עוד 2.5% שאינם מוכרים. רו"ח מניביצקי אומר שההצעה היא הטבה ניכרת לעצמאים. למשל, סכום ההפקדה לבעל הכנסה של 5,000 שקל יעמוד על 244 שקל, וימומן בעיקר מהחיסכון שיפיק העצמאי כתוצאה מהפחתת דמי הביטוח.

 

הכותב: יהודה שרוני.

פורסם במעריב ב- 14.12.16.

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר