RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

התכנית הכלכלית גלצ - ראיון עם ראובן שיף בנושאים מאקרו כלכליים

ראיון עם רו"ח ראובן שיף אשר שודר במסגרת התכנית הכלכלית של גלי צה"ל בתאריך 29.8.17 ועסק בנושאים מאקרו כלכליים "בוערים" וביניהם: שיעור הריבית במשק, מחירי הדיור הגבוהים והעלייה בשיעורי הצריכה הפרטית של משקי הבית בישראל. כמו כן , ראובן מתייחס בראיון למגמה ולסיבות לסגירתן של השלוחות הבינלאומיות וחברות הבת של הבנקים בחו"ל בעשור האחרון (מתחיל מדקה – 5:45 בערך)

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר