RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

התכנית הכלכלית לשנים 2017-2018 - הצעות לשינויים בתחום המס - חוזר משרד

ממשלת ישראל אישרה לאחרונה את עקרונות תקציב המדינה לשנים 2017-2018.

כחלק מעיקרי התכנית קבעה הממשלה קיצוץ רוחבי בתקציבי הפעילות  של המשרדים השונים. כמו כן, הרפורמות שאמורות לעבור במסגרת חוק ההסדרים מושתתות על 3 תחומי פעולה מרכזיים: הפחתת יוקר המחיה, צמצום הפערים בחברה  ועידוד הצמיחה.

אנו מתכבדים להגיש לעיונכם בחוזר זה  תמצית של ההצעה לתיקוני החקיקה, המוצעים במסגרת דיוני התקציב לשנים 2017-2018, אשר נערכה ונכתבה על ידי מחלקת מיסים של משרדנו.

בין ההמלצות לשינויי החקיקה בחוק ההסדרים נכללים נושאים כדוגמת:

  • מיסוי חברות ארנק; 
  • מתן סמכות למנהל רשות המיסים  להנחות את פקידי השומה לראות ברווחים של חברות שלא חולקו כאילו חולקו כדיבידנד; 
  • הפחתת מיסים לחברות הייטק
  • מיסוי על פיצויי פיטורין למי שמשכורתו גבוהה מ- 30,000 ₪ ברוטו
  • ועוד.

יובהר כי נושאים אלה ואחרים יידונו בכנסת וצפויים לעבור שינויים נוספים עד לכדי שיגיעו להבשלה סופית של החקיקה.

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' מעניקה שירותים של ליווי וייעוץ מקצועי בתחומים של מיסוי ישראלי ובינלאומי וביניהם: מתן חוות דעת בסוגיות מס שונות, ייעוץ וטיפול במקרים של הליך גילוי מרצון, תכנוני מס וייעוץ בבחירת מבנה ההתאגדות האופטימאלי, בקשות להחלטות מיסוי מקדמיות מרשות המיסים (פרה-רולינג) בנושאים שונים, ייעוץ בדיוני שומה, ליווי עסקאות, יעוץ וליווי לחברות המעוניינות לבחון זכאותן להטבות מס ע"פ החוק לעידוד השקעות הון ועוד.

 

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר