RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

מס ריבוי דירות – דחיית מועד הדיווח לשנת 2017

ביום 15 במרץ 2017 הודיעה רשות המסים על דחיית מועד הדיווח, כמפורט בחוק מס ריבוי דירות, מיום 31 במרץ 2017 ליום 30 ביוני 2017.

לפיכך, על חייב במס ריבוי דירות בשנת 2017 להגיש עד ליום 30 ביוני 2017 הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו.

נפנה את תשומת לבכם לכך שבית המשפט העליון (בשבתו כבג"ץ) חייב את המדינה לנמק וליתן תשובתה עד ליום 23 במרץ 2017, מדוע לא יבוטל מס ריבוי דירות, וזאת בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה הנוגע לחוק זה.

עם מתן תשובת המדינה וקבלת החלטת בית המשפט העליון, אנו נעדכנכם בהתאם. 

להודעת רשות המסים -  לחץ/י כאן

 

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' תשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בהכנת המסמכים והאישורים הנדרשים, הגשת ההצהרה ובעיקר בנושא הדיונים עם רשויות המס לשם השגת הסדר אופטימלי בדבר סכום המס שיוטל.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת  המיסים של משרדנו,
במייל או בטלפון : 03-7919111

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר