RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

Newsroom

עדכוני מסים - אוגוסט 2019

26 August 2019
חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 בנושא סיווג מניות בכורה לצורכי מס -   

עדכון מיוחד – צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק

14 May 2018
לקוחות וידידים יקרים, ביום 19.3.2018, פורסם ברשומות צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (לפי חוק הסכמים קיבוציים, התשי"ז-1957). במסגרת צו ההרחבה נקבע, כי הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי לקיצור שבוע עבודה ל- 42 שעות שבועיות תורחבנה, כך שהחל מיום 1 באפריל...

ראיון עם ראובן שיף על המהפכה בעולם המס

17 April 2018
ראובן שיף
ראיון עם ראובן שיף שפורסם בעיתון מעריב ב- 9 במאי 2018. בראיון, דן ראובן בשינויים מרחיקי הלכת שעובר עולם המס בארץ ובעולם בשנים האחרונות בהיבטים של מס הכנסה ומיסים אחרים ובחוקים חדשים, המאפשרים שיתוף פעולה להעברת מידע על הון בין מדינות.

מרבה נכסים מרבה דאגה?

26 February 2018
ראובן שיף
מלחמה של רשות המיסים בישראל בהון השחור. ביום 12 בדצמבר 2017 הודיעה רשות המיסים על חידושו של נוהל גילוי מרצון והוראת השעה על בקשות לגילוי מרצון. מטרת הנוהל והוראת השעה הינה לעודד נישומים (עוסקים, יחידים ובעלי תפקידים בתאגידים שעברו עבירות על חוקי המס...

"השופטת חיות היא דוגמה לפתגם 'יגעת ומצאת תאמין"

26 February 2018
ראובן שיף
"המהלך המיוחד שעשה את 2017 הוא רכישתה של מוביליאיי על ידי חברת אינטל העולמית, האקזיט הגדול ביותר בתולדות ההייטק הישראלי. בעיני זו הצלחה אדירה, שכן מעבר להצלחה העסקית זה מהלך המסמל של ניצחון היזמות, החזון והתעוזה. כמו כן, זו הוכחה לכך שישראל הייתה...

ראיון עם רו"ח יהושע הזנפרץ - מומחה לביקורת פנים וניהול סיכונים

23 November 2017
יהושע הזנפרץ
חלק א': עבודת מבקר הפנים

עדכון מיוחד - ביטול חוק מס ריבוי דירות

7 August 2017
לקוחות וידידים יקרים, לפני מספר ימים דיווחנו לכם כי  רשות המיסים נתנה אורכה לתשלום המס ולדיווח בקשר עם מס ריבוי דירות, וזאת לנוכח העובדה שטרם ניתנה הכרעה בעתירה שהוגשה לבג"ץ באשר לתוקפן של ההוראות בדבר מס ריבוי דירות.

ארכה לדיווח ולתשלום בגין מס ריבוי דירות

3 August 2017
לקוחות וידידים יקרים,

החזרי מס בעקבות קיזוז הפסדים אופטימלי מרווחים בשוק ההון

10 July 2017
בימים אלו החלה  התקופה בה חלה החובה להגשת הדוח השנתי בגין שנת 2016 ולצורך הגשתו זוהי הזדמנות ראויה לבחון את הסוגיות הקשורות בנושא קיזוז הפסדי ההון כנגד רווחי ההון . 

"נטו משפחה" אינה רואה את התמונה המלאה של הכלכלה

28 May 2017
ראובן שיף
היוזמה של שר האוצר "פספסה" משפחות עם ילדים בוגרים יותר, או כאלה בלי ילדים וכן רווקות ורווקים. הגיעה העת לקדם רפורמות שיספקו מענה לכל המגזרים באוכלוסייה ולא בשיטה של טלאי על טלאי

Pages