RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

ארכה לדיווח ולתשלום בגין מס ריבוי דירות

לקוחות וידידים יקרים,

ביום 29.12.2016, פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2017 ו- 2018), התשע"ז-2016, אשר כלל, בין היתר, הוראות חקיקה בדבר מס ריבוי דירות, לפיהן נישום העונה על התנאים הקבועים בחוק נדרש להגיש לרשות המסים הצהרה על דירות המגורים שבבעלותו עד ליום 31.3.2017, ולשלם את המס בהתאם.

בעקבות עתירה שהוגשה לבג"ץ באשר לתוקפן של ההוראות בדבר מס ריבוי דירות, החליט בית המשפט העליון (בשבתו כבית דין גבוה לצדק), על מתן צו על תנאי בשל פגם מהותי שנפל בהליך החקיקה (עד שתינתן הנמקת כנסת ישראל בנושא), ובהתאם לכך נדחה מועד הגשת ההצהרה עד ליום 31.7.2017.

נוכח העובדה שטרם התקבלה החלטה בעתירה, הודיע מנהל רשות המסים על דחיית מועד הגשת ההצהרה ותשלום המס בגין שנת המס 2017, וזאת עד ליום 1.9.2017.

מחלקת המיסים של RSM שיף הזנפרץ ושות' רוח' תשמח לעמוד לשירותכם ולסייע בהכנת המסמכים והאישורים הנדרשים, הגשת ההצהרה ובעיקר בנושא הדיונים עם רשויות המס לשם השגת הסדר אופטימלי בדבר סכום המס שיתחייב.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת  המיסים של משרדנו,
במייל או בטלפון : 03-7919111

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר