RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

עדכון מיוחד - ביטול חוק מס ריבוי דירות

לקוחות וידידים יקרים,

לפני מספר ימים דיווחנו לכם כי  רשות המיסים נתנה אורכה לתשלום המס ולדיווח בקשר עם מס ריבוי דירות, וזאת לנוכח העובדה שטרם ניתנה הכרעה בעתירה שהוגשה לבג"ץ באשר לתוקפן של ההוראות בדבר מס ריבוי דירות.

בהמשך לכך, ברצוננו לעדכנכם, כי  אתמול ה - 6.8.2017 פורסם החלטתו  של בית המשפט העליון (בשבתו כבית משפט גבוה לצדק), שבמסגרתה ניתן צו המורה על ביטול הוראות פרק יב' לחוק ההתייעלות הכלכלית, קרי ביטולן של הוראות החוק בקשר עם מס ריבוי דירות.

אנו נמשיך לעדכנכם ככל שתהיינה התפתחויות נוספות בנושא זה.

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת  המיסים של משרדנו,
במייל או בטלפון : 03-7919111

?איך נוכל לסייע לך

צור עמנו קשר עוד היום בטלפון 03-7919111 או שלח לנו שאלות, תגובות או הצעות.

צור קשר