RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

ביוגרפיה

רונן ארצי (MA), שותף ומנהל מחלקת הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים.

רונן ארצי הינו מומחה בביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, מיפוי והערכת סיכונים וביקורת אבטחה פיזית. בעל ניסיון רב בפיתוח וניהול מערכי ביקורת וניהול סיכונים, ייעוץ וכתיבת נהלים, בארגונים מסוגים שונים.

רונן ארצי הינו בעל תואר ראשון במדעי המדינה ולימודי עבודה מאוניברסיטת תל אביב ותואר שני בהצטיינות בביקורת פנימית וציבורית מאוניברסיטת חיפה. בוגר הכשרות מקצועיות לניהול סיכונים וניתוח מערכות מידע, וקורסים ייעודיים של השב"כ בתחומי המודיעין.

בעברו שירת מר רונן ארצי בשב"כ כמנהל מחלקת הביקורת הפנימית בארגון ובעוד מגוון תפקידים שטח וניהול בכירים.

רקע מקצועי ותחומי התמחות

  • בעל ניסיון בהובלת פרויקטים כלל-ארגוניים מגוונים, פיתח מערכי הדרכה בנושא ביקורת ובקרה, ניהל קורסים והעברת הרצאות בתחום.
  • מומחה בביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, מיפוי והערכת סיכונים וביקורת אבטחה פיזית.
  • מכהן כמבקר פנימי בחברות ציבוריות וממשלתיות גדולות ומשתתף באופן קבוע בישיבות ועדות הביקורת והדירקטוריונים של החברות בהן הוא מטפל.
  • כיהן כיו"ר ועדת הדרכה והשתלמויות של לשכת המבקרים הפנימיים וכחבר ועדת הביקורת הציבורית של האגודה למען החייל.
מאמרים ופרסומים

פירמת רוה"ח RSM שיף-הזנפרץ מיזגה לתוכה את משרד להט

18 January 2016
בעקבות המיזוג יעמדו בראש מחלקת הביקורת הפנימית וניהול הסיכונים של RSM רו"ח אלי להט, מומחה לביקורת פנימית ולניהול סיכונים, ורו"ח רונן ארצי, מומחה לביקורת פנימית, ביקורת חקירתית, מיפוי והערכת סיכו...