RSM Shiff Hazenfratz Co
Languages

Languages

חיפוש

News article
26 August 2019
חוזר מס הכנסה מספר 1/2019 בנושא סיווג מניות בכורה לצורכי מס -    בהתאם לכללי החשבונאות, מניות בכורה עשויות להיות מסווגות כהון עצמי, כהתחייבות פיננסית או כמכשיר מורכב, כאשר אופן הסיווג תלוי בתנאים הנוספים שנקבעו בהנפקת מניות הבכורה. בעניין זה פרסמה...
מאמרים ופרסומים
26 August 2019
הבחירה הטובה ביותר לחברה הישראלית היא במפלגה שתדע להפוך על פניה את סוגיית שילוב המגזר החרדי ולפעול תוך הכרה בעובדות תרבותיות, שלא ניתן לשנות בשיטת "זבנג וגמרנו". למשל: כשבחור חרדי מתגייס לשירות בצה"ל, הוא מהווה חריג בסביבת החיים שלו בעוד פחות מחודש...
Basic page
4 September 2015
Basic page
4 September 2017
בסביבה העסקית הישראלית והבינלאומית, המשתנה ללא הרף ורצופה ברפורמות ומשברים בנוף הכלכלי העולמי, על הארגון המודרני להתמודד עם ריבוי ממשקים  ולתמרן ביניהם בהצלחה. האקלים העסקי הדינמי השאיפה לניהול איכותי וצמיחה כלכלית מחייבים הן הבנה מעמיקה של כל...
Basic page
4 September 2015
מטרתינו להיות השותפים שלכם להצלחה. אנו מציעים מגוון רחב של שירותים ופתרונות ייעודיים ומספקים לכל לקוח את מכלול האפשרויות תחת קורת גג אחת השירותים מותאמים לצרכיו ומטרותיו העסקיות של כל לקוח כך שבסופו של דבר יובילו אותו להצלחה ולהשגת מטרותיו. הערכים...
Basic page
14 October 2015
אנו ב-  RSM שיף הזנפרץ ושות' רואי חשבון מאמינים ומשקיעים ביצירת מערכת יחסים יציבה וארוכת טווח עם לקוחותינו תוך הקפדה על יחס אישי. עבורנו כל לקוח הוא יחיד ומיוחד, לא קשר להיקפי הפעילות או למחזורים שלו, תהליכי העבודה מובנים ומותאמים באופן ייעודי עבורו...
מאמרים ופרסומים
6 October 2015
לאחרונה, קיים נחשול אדיר של מתקפות סייבר ונדמה כי הן מאיימות עלינו מכל הכיוונים. דבריו של מנכ"ל Sony , שהמתקפה האחרונה, "תפסה" אותם לא מוכנים ושלא היה להם "מדריך הפעלה" כיצד לנהוג במקרה של מתקפת סייבר, עוררו בי מספר תהיות הסערה התקשורתית סביב מתקפת...
משרד
14 October 2015
Person
18 October 2015
Person
14 October 2015

Pages